Børge Johnsen foran et av maleriene

Børge Johnsen in front of one of Gude’s paintings